top of page
2157823.png
Sun_1_2x.png

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật

2157823.png
2157823.png
2157823.png

Công ty TNHH Oshima Farm (sau đây gọi là "Công ty") đã thiết lập chính sách quyền riêng tư sau (sau đây gọi là "Chính sách") liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và theo đó, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân một cách hợp pháp và phù hợp.

1. Cách lấy thông tin cá nhân

Khi người dùng đăng ký sử dụng, chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Khi bạn gửi biểu mẫu yêu cầu, chúng tôi sẽ thu thập tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

2.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng sẽ được sử dụng cho mục đích liên hệ với công ty chúng tôi.

Nếu cần liên hệ với người đã đăng ký, chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại đã đăng ký.

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân có được cho bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu quyền hoặc tài sản của trang web này, các công ty hoặc cá nhân có liên quan, v.v. bị tổn hại hoặc mất mát hoặc nếu cần phải bảo vệ chúng hoặc nếu chúng tôi thực hiện các biện pháp như thực hiện các biện pháp pháp lý hoặc Điều này không áp dụng nếu được yêu cầu theo luật pháp hoặc nếu được cơ quan chính phủ có liên quan yêu cầu, chẳng hạn như mẫu yêu cầu về các vấn đề liên quan đến điều tra.

3.Cấm tiết lộ/cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý một cách thích hợp thông tin cá nhân được khách hàng giao phó và sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau.

  • Nếu khách hàng đã đồng ý

  • Khi cần tiết lộ dựa trên luật pháp và quy định

  • Truy vấn về người

  • Nếu khách hàng muốn hỏi, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ phản hồi sau khi xác nhận danh tính của khách hàng.

4.Quản lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân. Trang web này hỗ trợ SSL và giao tiếp giữa trình duyệt web và máy chủ web được mã hóa. Thông tin cá nhân do người dùng nhập vào, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số điện thoại, sẽ được mã hóa tự động.

5.Về quảng cáo

Công ty chúng tôi sử dụng dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba (Google AdSense) và sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của người dùng. Cookie cho phép trang web này nhận dạng máy tính của bạn nhưng chúng không cho phép chúng tôi nhận dạng cá nhân bạn. Để biết thêm thông tin về cách tắt cookie và Google AdSense, vui lòng xem "Quảng cáo - Chính sách và Điều khoản - Google".

6.Giới thiệu về các công cụ phân tích truy cập

Công ty chúng tôi sử dụng công cụ phân tích quyền truy cập của Google "Google Analytics". Google Analytics này sử dụng cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập. Dữ liệu lưu lượng truy cập được thu thập ẩn danh và không nhận dạng cá nhân bạn.

7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi cố gắng làm cho nội dung và thông tin của mình chính xác nhất có thể nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do nội dung được đăng trên trang này gây ra. Hơn nữa, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin, dịch vụ, v.v. được cung cấp bởi các trang web mà bạn điều hướng đến từ các liên kết hoặc biểu ngữ trên trang web này.

8.Về bản quyền

Bản quyền liên quan đến tất cả các tác phẩm của công ty chúng tôi (tất cả dữ liệu hình ảnh, tất cả dữ liệu văn bản, thiết kế, hệ thống chương trình) được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế, luật bản quyền của Nhật Bản, các hiệp ước khác nhau và các luật khác.

Sử dụng các tác phẩm này (bao gồm sao chép, sửa đổi, tải lên, đăng, truyền, phân phối, cấp phép, bán, xuất bản, v.v.) mà không có sự cho phép trước ngoài phạm vi sử dụng cá nhân được pháp luật cho phép rõ ràng. Điều này bị pháp luật nghiêm cấm.

9. Liên hệ với chúng tôi

Nếu có thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân trên trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu.

Thành lập: tháng 6 năm 2023

bottom of page